icks IT Services

 
 

ICKS IT services levert project management, architectuur, training en consultancy diensten bij opdrachtgevers op lokatie. Op het gebied van System Management ligt de focus voornamelijk op de implementatie van beheer tools van IBM (Tivoli) en HP (Operations Manager) en het inregelen van het beheer van deze tools in de beheerorganisatie.

 

icks IT Services

Project Management (PRINCE2®, MSP®, M_o_R®)


Architectuur

(TOGAF® 9)


Proces

(ITIL® version 3)

  1. -IT Operations Control

  2. -Information Mgt

- Event Mgt

- Monitoring

- Configuration Mgt


System Management

- IBM TIvoli

  1. -HP OMU

  2. -Microsoft SCOM

Sinds eind 2012 op werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als Project Manager en Architect. De opdracht is het creëren van een gemeenschappelijk ingericht Operations Control Center welke verantwoordelijk is voor de centrale bewaking van de IT-infrastructuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Huidige opdracht